کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/24
16:30
#اختصاصی #خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته چهارم آبان 1399 با ۷۴۲۱ میلیارد تومان هفته خود را آغاز کرد. / تهیه شده : کانال تحل...

#اختصاصی #خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته چهارم آبان ۱۳۹۹ با ۷۴۲۱ میلیارد تومان هفته خود را آغاز کرد. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0