نوآوران امین
1399/08/23
23:00
#ارزیابی_عملکرد_میان_دوره_ای_شرکتها #سود_زیان_خالص گزارش شماره یک : در مجموع از منظر سود (زیان) خالص : ۱- رشد سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت...

#ارزیابی_عملکرد_میان_دوره_ای_شرکتها#سود_زیان_خالصگزارش شماره یک :در مجموع از منظر سود (زیان) خالص :


۱- رشد سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد


۲-رشد سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ درصد


۳- رشد ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه ۱۲۰ درصد


۴- رشد سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال جاری ۱۰۸ درصد رشد
۵- سود خالص شرکتها در ۶ ماهه سال جاری ۱۵۵ همت (هزار میلیارد تومان ) بوده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۷۹ همت بوده است.


۶- زیان خالص شرکتهای زیان ده در ۶ ماهه سال جاری ۱۳ همت بوده در حالیکه در مدت مشابه زیان ۱۵ همت گزارش گردیده است.


۷- در مجموع سود(زیان) خالص شرکتهای فعال در بازار سرمایه در ۶ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۴۲ همت تقویم گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه منعکس کننده رشد ۱۲۰ درصدی در سود (زیان) خالص بوده است.
۸- شاید بتوان گفت بهترین عملکرد ۶ ماهه متعلق به بانکها بوده است. به گونه ای که بانکها در ۶ ماهه سال گذشته زیانی معادل ۳ همت داشته اند در حالیکه طی ۶ ماهه سال جاری به سود ۲۴ همت رسیده اند.این گزارش به تفکیک تک تک صنایع و شرکتها تهیه گردیده است.


خروجی #سامانه_سودیاب / نوآوران امین

انتهای خبر

0
0