اقتصاد آنلاین
1401/06/03
10:55
📌کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش: 🔹 امسال با وجود ورود ۷۳ هزار نیروی جدی...

📌 کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدیدلاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش:🔹 امسال با وجود ورود ۷۳ هزار نیروی جدید، باز هم در آموزش و پرورش با کمبود نیرو مواجه خواهیم بود.🔹در سال جاری ۴۰ هزار نفر خروجی از دانشگاه فرهنگیان خواهیم داشت. این افراد وارد آموزش و پرورش و مدارس خواهند شد.🔹۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر هم که از آزمون اخیر به بدنه آموزش و پرورش اضافه می‌شوند.🔹حدود ۷۳ هزار نفر نیروی جدید وارد آموزش وپروش می‌شوند؛ اما خروجی ما بیش از هشتاد هزار نفر است. بنابراین کمبود در نیروی انسانی را حتما شاهد خواهیم بود.

انتهای خبر

0
0