مهدی ساسانی
1399/08/12
10:21
واقعا چه دلیلی داره صف فروش سهمی مثل #شپنا که 34 میلیون بود به یک باره بشه 55 میلیون تا جو روانی منفی تری ایجاد کنه؟ یعنی واقعا باور کنیم فروشنده...

واقعا چه دلیلی داره صف فروش سهمی مثل #شپنا که ۳۴ میلیون بود


به یک باره بشه ۵۵ میلیون تا جو روانی منفی تری ایجاد کنه؟


یعنی واقعا باور کنیم


فروشنده ای که در این حجم های میلیونی قصد فروش سهمش را داره نمیدونه با زیاد کردن انتهای صف فروش نه تنها خریدار نمیاد برای سهم بلکه باعث میشه فروشنده ها بیشتر بشه؟انتهای خبر

0
0