بورس پرس
1402/02/06
08:58
زمینه سوال سهامداران از ۱۸ شرکت بورسی دارای رشد ۵۰ درصدی فراهم شد

زمینه ارسال سوال سهامداران از ۱۸ شرکت بورسی و مشمول رشد ۵۰ درصدی قیمت با رفع اختلال سامانه تدان، میسر شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، با رفع اختلال سامانه تدان، فعالین دارای دسترسی به سامانه می‌توانند سوالات در نمادهای "کاما ، پارسیان ، سفار ، فلامی ، لابسا ، زکوثر ، سنیر ، سشمال ، وایران ، کدما ، فسرب ، پلاسک ، فمراد ، فایرا ، چدن ، قلرست ، تکمبا ، دکیمی" که جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی درخصوص تغییرات بیش از ۵۰ درصدی سهام متوقف شدند در سامانه مذکور ثبت کنند.


بر اساس این گزارش، ۱۸ شرکت بورسی به دلیل رشد ۵۰ درصدی قیمت سهام از ۲۹ فروردین با توقف نماد روبرو بوده ملزم به افشای اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در سامانه تدان هستند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0