بورس۲۴
1401/02/29
13:57
سهامداران «اروند» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پتروشیمی اروند صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

سهامداران «اروند» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پتروشیمی اروند صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پتروشیمی اروند در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۵۴۴۰ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۹۱ درصد افزایش داشته است . مجموع سود خالص این شرکت به ۶۵۲۸ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۸۸۳۵ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.


اروند
انتهای خبر

0
0