موج مثبت Positive Wave
1399/10/10
11:31
✅خواب خرگوشی بازار بازار چه در رونق ها و چه در رکودها گاهی به خواب عمیق خرگوشی می رود! اینها فرصت های جذاب ایجاد می کند که در ولع خرید بفروشید و ...

✅خواب خرگوشی بازاربازار چه در رونق ها و چه در رکودها گاهی به خواب عمیق خرگوشی می رود! اینها فرصت های جذاب ایجاد می کند که در ولع خرید بفروشید و در ولع فروش بخرید! اگر این خواب های عمیق نبود، بازار بالا پایین میشد؟از فرصت های معاملاتی تون در راستای پلن تون حداکثر بهره را ببرید.....نیما آزادی

انتهای خبر

0
0