بورس پلنر
1401/03/31
11:52
در گروه فلزات اساسی #فگستر با حجم معامله ۱۳.۴۷ میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه) در روز جاری دادوستد شده است. قیمت مطابق نمودار پ...

در گروه فلزات اساسی #فگستر با حجم معامله ۱۳.۴۷ میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه) در روز جاری دادوستد شده است.قیمت مطابق نمودار پیشین با واکنش مثبت به همپوشانی سقف شکسته شده قبلی و تراز ۲۳٪ فیبوناچی ریتریسمنت در بازه قیمتی؛ ۷۲۱۷ ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با اهداف ۹۸۷۶ - ۱۱۴۰۴ ریال گردیده است.۱۴۰۱/۳/۳۱@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0