کارگزاری آبان
1401/06/02
11:54
📢جمهوری اسلامی کاملا متعهد به NPT و پادمان است/ آژانس نمی تواند ادعایی درخصوص فعالیت هایی کند که با آژانس مطابقت ندارد ارانیکو - اسلامی رئیس سازمان...

📢جمهوری اسلامی کاملا متعهد به NPT و پادمان است/ آژانس نمی تواند ادعایی درخصوص فعالیت هایی کند که با آژانس مطابقت ندارد


ارانیکو - اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست هیئت دولت:فعالیت های هسته‌ای خود را بر اساس موازین و ضوابط انرژی اتمی انجام داده‌ایم و تماما تحت نظارت آژانس بودیم.


جمهوری اسلامی کاملا متعهد به NPT و پادمان است و آژانس نمی تواند ادعایی درخصوص فعالیت هایی کند که با آژانس مطابقت ندارد.


هیچ عدم انطباقی وجود ندارد و گزارشات و بیانات مقامات آژانس شاهد این موضوع بوده است.
انتهای خبر

0
0