کدال۳۶۰
1399/10/04
13:09
#فوکا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت فولاد کاویان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 2,301,319 میلیون ریال ...

#فوکا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت فولاد کاویان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲,۳۰۱,۳۱۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۵۵۴٪ افزایش داشته است.▪️«فوکا» با سرمایه ثبت شده ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۳,۱۵۹,۳۰۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹۵٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۳:۰۹:۵۵ (۷۰۵۸۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0