تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/12
10:47
این فشار فروش طبیعی نیست در بازار مطمعن باشید دست های پشت پرده هست 🙌

این فشار فروش طبیعی نیست در بازار مطمعن باشید دست های پشت پرده هست 🙌انتهای خبر

0
0