بتاسهم
1399/08/18
05:20
بایدن: کار ما با کنترل کرونا شروع میشه . ما سراغ دانشمندان میرویم تا به ما طرحی بدهند تا وقتی به ژانویه رسیدیم برنامه داشته باشیم . من سخت کار میک...

بایدن: کار ما با کنترل کرونا شروع میشه . ما سراغ دانشمندان میرویم تا به ما طرحی بدهند تا وقتی به ژانویه رسیدیم برنامه داشته باشیم .


من سخت کار میکنم حتی برای کسانی که به من رای ندادند .


اجازه بدید همه چیز همین جا تمام بشه و دموکرات و جمهوری خواه نداریم باید کنار هم باشیم .انتهای خبر

0
0