خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/30
21:00
شرکت سرمایه گذاری بهمن | #وبهمن | 📆 1399/08/30 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 20,486 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 13,740 ♦️قیمت بر خالص ارزش دا...

شرکت سرمایه گذاری بهمن | #وبهمن |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۲۰,۴۸۶🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۳,۷۴۰♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0