تارگت بورس
1399/08/19
08:38
سنگین ترین صف های خرید: #ولپارس #جوین #کسرام #تلیسه #بمیلا سنگین ترین صف های فروش: #خودرو #خگستر #وبصادر #ذوب #خساپا

سنگین ترین صف های خرید:#ولپارس


#جوین


#کسرام


#تلیسه


#بمیلاسنگین ترین صف های فروش:#خودرو


#خگستر


#وبصادر


#ذوب


#خساپا

انتهای خبر

0
0