سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/01/08
09:52
#تحیلی_بررسی #فوکا محصولات کارمزدی خود را طی اسفند تحویل داده و باعث شده 114درصد درآمد بالاتر باشد که البته مقدار فروش 54درصد از متوسط ماه های قبلی...

#تحیلی_بررسی


#فوکا محصولات کارمزدی خود را طی اسفند تحویل داده و باعث شده ۱۱۴درصد درآمد بالاتر باشد که البته مقدار فروش ۵۴درصد از متوسط ماه های قبلی بالاتر بوده است.☘️☘️☘️


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰۹:۵۲


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0