کدال۳۶۰
1399/08/12
20:59
#رفاه شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستو...

#رفاه


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند عطف به نامه شماره ۶۸۰۷۳۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ آن اداره محترم مبنی بر ضرورت افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت شرکت به استحضار می رساند، شرکت با عنایت به دستورالعمل های صادره توسط وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت پیشگیری، کنترل و حفظ سلامت کارکنان با ارایه لوازم بهداشتی، محلول های ضدعفونی کننده، انجام عملیات سم پاشی، تب سنجی تمام پرسنل و مراجعین هنگام ورود به شرکت و سایر اقدامات مرتبط، کلیه پروتکل های بهداشتی را به طور کامل رعایت نموده است. با توجه به موارد اعلام شده، این بیماری آثار مالی چشمگیری نداشته لکن در حال حاضر آثار دقیق ریالی آتی آن قابل برآورد نمی باشد.🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۲۰:۵۹:۴۷ (۶۸۹۰۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0