مجید سلطانی
1399/10/08
09:43
#کلر امروز هم صف خرید است در بالای ۹۰۰۰ تومان، یعنی فراتر از شاخص ۲ میلیون. من بی دلیل این سهم را بعنوان یک سهم بلند مدت پیشنهاد ندادم. زمان بهترین...

#کلر امروز هم صف خرید است در بالای ۹۰۰۰ تومان، یعنی فراتر از شاخص ۲ میلیون. من بی دلیل این سهم را بعنوان یک سهم بلند مدت پیشنهاد ندادم. زمان بهترین داور است.


انتهای خبر

0
0