بورس۲۴
1401/02/06
11:55
رشد قابل توجه ارزش پرتفوی «وپترو» در فروردین

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی گزارش فعالیت فروردین ماه خود را منتشر نمود.

رشد قابل توجه ارزش پرتفوی «وپترو» در فروردین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی گزارش فعالیت فروردین ماه خود را منتشر نمود.


بر اساس اطلاعات منتشره در سامانه کدال شرکت در این ماه خرید و فروش سهام انجام نداده است. همچنین ارزش پرتفوی این شرکت از ۱۷۸۱ میلیارد تومان به ۱۸۷۶ میلیارد تومان رسید و ۹۵ میلیارد تومان رشد داشته است.


وپترو فروردین 1410
انتهای خبر

0
0