محمود رحمانی
1399/11/08
10:51
سبزه ⛳️ 23,920 معامله ⌛️ فردایی ✔️🤝 دلار ۱۵هزاری هم در حال اوج‌گرفتن و در استانه ی ۲۴ کاش سهامدارا هم مثل این دلاری ها بودن یعنی هر جور شده نذاشت...

سبزه ⛳️ ۲۳,۹۲۰ معامله ⌛️ فردایی ✔️🤝


دلار ۱۵هزاری


هم در حال اوج‌گرفتن و در استانه ی ۲۴کاش سهامدارا هم مثل این دلاری ها بودن یعنی هر جور شده نذاشتن دلار از ۲۱ پایین تر بره و هیچکس فروشنده نبود و حالا در حالا اوج گیریانتهای خبر

0
0