تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/23
07:47
#بورس_کالا 22 فروردین روز دوشنبه آهن اسفنجی 102.9میلیون ريال توسط #فسبزوار عرضه شد. #جم_پیلن محصولات خود را به طور متوسط 411میلیون ريال فروخت که ...

#بورس_کالا ۲۲ فروردینروز دوشنبه آهن اسفنجی ۱۰۲.۹میلیون ریال توسط #فسبزوار عرضه شد.#جم_پیلن محصولات خود را به طور متوسط ۴۱۱میلیون ریال فروخت که در برخی گریدها تا ۲۲درصد رقابت شد.#شغدیر PVC خود را ۴۱۵میلیون ریال فروخت که ۱۶درصد بالاتر از قیمت پایه عرضه بود.#روغن_پایه توسط #روانکار ها ۲۷۲میلیون ریال در هر تن به فروش رسید. محصولات #شرانل و #شسپا رقابت شد. #روغن_موتور #شسپا نیز ۳۰۴میلیون ریال قیمت خورد که تا ۶درصد رقابت شد.در #سیمان شاهد رقابت روی محصولات #سکرما #ساوه #سبهان #سفار #سهرمز #سخوز و #سنیر بودیم. زیرمجموعه #سشرق هم با اقبال همراه شد.#شمش #فایرا ۸۶۳میلیون ریال به فروش رسید.محصول #شپلی ۴۰۲.۵میلیون ریال فروخته شد.**بورس کالا شاهد رقابت های بیشتری نسبت به هفته های اخیر است.

انتهای خبر

0
0