کدال۳۶۰
1399/09/03
09:04
#کوثر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪ شرکت بیمه کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل فروش حق بیمه 1,139,567 می...

#کوثر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪ شرکت بیمه کوثر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از محل فروش حق بیمه ۱,۱۳۹,۵۶۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۸۴٪ افزایش داشته داشته است.


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۸۷ را ثبت نموده است▪ کوثر با سرمایه ثبت شده ۶,۴۸۵,۰۳۱ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل فروش حق بیمه ۳,۴۴۴,۴۵۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته داشته است.


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۰۵ را ثبت نموده است۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۰۹:۰۵:۰۳ (۶۹۶۱۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0