کانال کدال
1400/09/03
15:11
📊 نماد : قاروم 📑 موضوع: معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 🏭 شرکت: قند ارومیه 📋 مشاهده اطلاعیه ...

📊 نماد : قاروم📑 موضوع: معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره🏭 شرکت : قند ارومیه📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#قاروم #تغییر_در_ترکیب ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0