آواتحلیل
1399/10/06
12:55
#بررسی_گزارش_کدال #غگرجی ✅ بیسکویت گرجی در آذر ماه حدود 34 میلیارد تومان فروش داشته که رکورد فروش ماهانه شرکت می باشد و در قیاس با آبان ماه رشد 4...

#بررسی_گزارش_کدال #غگرجی✅ بیسکویت گرجی در آذر ماه حدود ۳۴ میلیارد تومان فروش داشته که رکورد فروش ماهانه شرکت می باشد و در قیاس با آبان ماه رشد ۴۸ درصدی را نشان می دهد.✅ غگرجی در این ماه ۱۲۱۹ تن انواع بیسکویت با نرخ ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو فروخته که نسبت به ماه گذشته رشد ۴۳ درصدی در مقدار فروش و رشد ۸ درصدی در نرخ آن داشته است.✅ جمع فروش پاییز ۷۶ میلیارد تومان و فروش تابستان و بهار نیز به ترتیب ۶۷ و ۵۴ میلیارد تومان بوده است.✅ در نهایت در ۹ ماهه نخست سال مالی جاری، ۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۷۳ میلیارد تومان بوده است.قیمت سهم ۱۸۹۶ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۴۱ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0