خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/28
20:39
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | #پترول | 📆 1399/10/28 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 15,879 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,540 ...

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | #پترول |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۱۵,۸۷۹🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۹,۵۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0