تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/19
16:02
جهش قیمت جهانی نفت به دنبال موفقیت نتایج تست مرحله سوم واکسن کرونا شرکت دارویی فایزر. 🔹 شرکت دارویی فایزر واکسن کرونا تولید کرد؛ سایت خبری سی‌ان‌ا...

جهش قیمت جهانی نفت به دنبال موفقیت نتایج تست مرحله سوم واکسن کرونا شرکت دارویی فایزر.🔹 شرکت دارویی فایزر واکسن کرونا تولید کرد؛ سایت خبری سی‌ان‌ان از تولید واکسن کرونا با تاثیرگذاری ۹۰ درصدی توسط شرکت دارویی فایزر خبر داد.@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0