پارسیس تحلیل
1399/08/12
11:50
دلار در بازار غیررسمی با کمی افزایش در محدوده 29 هزارتومان قرار گرفت

دلار در بازار غیررسمی با کمی افزایش در محدوده ۲۹ هزارتومان قرار گرفت


انتهای خبر

0
0