کدال۳۶۰
1401/06/03
09:14
#سرود معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سيمان شاهرود - نماد: سرود 1401-06-0...

#سرود


معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عاملمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سیمان شاهرود - نماد: سرود۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۰۹:۱۴:۵۲ (۹۳۰۰۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0