کدال۳۶۰
1401/03/04
21:32
#پاسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت ایران یاسا تایر و رابر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,204,929 م...

#پاسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت ایران یاسا تایر و رابر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۲۰۴,۹۲۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۷٪ افزایش داشته است.▪️«پاسا» با سرمایه ثبت شده ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۱۶۹,۷۲۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۲۱:۳۲:۵۲ (۸۸۷۸۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0