تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/25
10:25
فراخوان چهارمین روز تجمع سهامداران بورس در اعتراض به انفعال مدیران سازمان بورس زمان : یکشنبه 25آبان 99 ساعت 11تا 14 آدرس : مجلس شورای اسلامی...

فراخوان چهارمین روز تجمع سهامداران بورس در اعتراض به انفعال مدیران سازمان بورس زمان : یکشنبه ۲۵آبان ۹۹ ساعت ۱۱تا ۱۴آدرس : مجلس شورای اسلامی تهران-بهارستان-خیابان مجاهدین اسلام#نشر_حداکثری_وظیفه‌ی_هر_سهامدار

انتهای خبر

0
0