کانال کدال
1399/11/12
13:03
📊 نماد : امین 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: تامين سرمايه امين 🔸 سرمایه فعلی: 7,000,000,000...

📊 نماد : امین📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: تامین سرمایه امین🔸 سرمایه فعلی: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۵۷ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی✳️ قیمت تیوریک سهم : ۶۹۹۳ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۰,۴۱۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۵۷ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۶۹۹۳ ریال می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#امین #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۲:۳۳:۱۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0