بورسینه
1401/03/01
13:04
🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۱۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۲۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۱درصد یعنی ه...

🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۱۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۲۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۱درصد یعنی هزار و ۶۱۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان چهار درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «بیمه و صندوق ‌بازنشستگی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «قند و شکر» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #فولاد، #شبندر و #فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به #قاروم، #مدیریت و #افرا معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان معادل ۳۳میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی قند ارومیه با برتری ۳۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۵۲نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۱نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۷۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0