حامیان بورس ایران
1399/08/18
10:45
صرافی ملی ایران دلار آمریکا: ۲۲۸۹۰ تومان این یک واقعیت روشن است که ریزش دلار از قدیم به نفع سهام ریالی بوده و سهام #خودرویی بوده و هست

صرافی ملی ایراندلار آمریکا: ۲۲۸۹۰ توماناین یک واقعیت روشن است که ریزش دلار از قدیم به نفع سهام ریالی بوده و سهام #خودرویی بوده و هستانتهای خبر

0
0