محسن حسنلو
1399/10/29
09:25
#خودرو 💢ايران‌ خودرو 💢 سهم در کف حمایت معتبری قرار دارد و با توجه به ورود نقدینگی در دو روز معاملاتی اخیر امیدوار به حمایت سهم از این قیمت می باش...

#خودرو💢ایران خودرو 💢سهم در کف حمایت معتبری قرار دارد و با توجه به ورود نقدینگی در دو روز معاملاتی اخیر امیدوار به حمایت سهم از این قیمت می باشیم.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0