بورس۲۴
1401/02/04
08:16
«بجهرم» در ماه نخست چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«بجهرم» در ماه نخست چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این شرکت در فروردین سال ۱۳۹۹ رقم ۱۷ میلیارد تومان فروش را ثبت کرده بود.


بجهرم فروردین 401
انتهای خبر

0
0