بورس۲۴
1401/01/31
17:49
اطلاعیه فرابورس در خصوص عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادها

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعمال نخواهد شد.

اطلاعیه فرابورس در خصوص عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادها

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعمال نخواهد شد.


نمادها شامل افرا، آریا، بجهرم، بهپاک، پیزد، تجلی، خدیزل، دتولید، زکشت،سبزوا، شجم، غشهداب، غمینو، قاسم، کرمان، کیمیا و ولبهمن می باشد.


حجم
انتهای خبر

0
0