کدال۳۶۰
1400/03/19
15:35
#فجهان آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 1400-03-19 15:35:50 (755663) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#فجهان


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۵:۳۵:۵۰ (۷۵۵۶۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0