رویال بورس
1399/11/14
23:56
#وایرا ❇️ این چند وقته حجم های خوبی خورده در صورت حفظ حمایت 1200 کیجونسن میتونه دوباره به سمت سقف کانال حمله کنه.

#وایرا❇️ این چند وقته حجم های خوبی خورده در صورت حفظ حمایت ۱۲۰۰ کیجونسن میتونه دوباره به سمت سقف کانال حمله کنه.انتهای خبر

0
0