کدال۳۶۰
1399/10/08
16:09
#غشاذر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی 1399-10-08 16:09:...

#غشاذر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۶:۰۹:۴۸ (۷۰۷۳۲۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0