گنگ خواب دیده
1399/10/29
12:35
اینکه بازار تا ساعت ۱۲:۲۵ صف فروش باشه و دقایق اخر بیای صف های فروش رو برداری و فردا روز از نو روزی از نو مفهومش چیه؟ خب میخاین بخرین از اول وقت م...

اینکه بازار تا ساعت ۱۲:۲۵ صف فروش باشه و دقایق اخر بیای صف های فروش رو برداری و فردا روز از نو روزی از نو مفهومش چیه؟



خب میخاین بخرین از اول وقت مثل آدم بخرید؟؟!!

انتهای خبر

0
0