نوآوران امین
1399/10/07
12:57
پلی اکریل ایران (#شپلی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۵۳.۴۵ درصدی فر...

پلی اکریل ایران (#شپلی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰✅افزایش ۵۳.۴۵ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۵۵.۸۳ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۸۴.۸۲ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0