بورس۲۴
1401/03/19
14:28
بیمه کارآفرین افزایش سرمایه در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین افزایش سرمایه ۲۶ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

بیمه کارآفرین افزایش سرمایه در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین افزایش سرمایه ۲۶ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

وافری
انتهای خبر

0
0