سینا سلیمانی
1401/08/01
11:21
🎯#بازار فاجعه یعنی بیش از سه هفته بازار در هیجان فروش قرار داشته باشه ( باکس قرمز ) و هیچ اقدامی برای خروج از این وضعیت صورت نگیره ! در کل تاریخ ...

🎯#بازار



فاجعه یعنی بیش از سه هفته بازار در هیجان فروش قرار داشته باشه ( باکس قرمز ) و هیچ اقدامی برای خروج از این وضعیت صورت نگیره !



در کل تاریخ بازار سرمایه بگردید ، هرگز پیش نیامده که بازار سرمایه بیش از سه هفته بصورت ممتد در حالت هیجان فروش قرار داشته باشه و هیچ تغییری صورت نگیره !



یعنی سازمان بورس در حد بسیج کردن ۳-۴ هزار میلیارد تومان توان نداره که حقوقی ها چند روز کف سهم هارو در محدوده مثبت ببندند تا بازار از این شرایط خارج بشه؟!



یعنی باید بعد از ۲.۵ سال ریزش ، هنوز هم بازار اسیر چنین هیجاناتی باشه؟ همین سهم هایی که الان دارن منفی میخورن حتی به اندازه حجم مبنا هم فروشنده ندارند ، جمع کردن این بازار خیلی کار سختی هست؟!



انتهای خبر

0
0