کدال۳۶۰
1399/09/04
19:49
#کدما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت معدنی دماوند طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 117,116 میلیون ریال از...

#کدما


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت معدنی دماوند طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۱۱۷,۱۱۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۴۷۴٪ افزایش داشته است.▪️«کدما» با سرمایه ثبت شده ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۶۳,۲۶۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۴ ۱۹:۴۹:۵۲ (۶۹۷۱۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0