کارگزاری آبان
1399/11/14
14:59
📊#سخوز اطلاعیه 99/11/14 *سیمان خوزستان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هرسهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی ...

📊#سخوز


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*سیمان خوزستان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هرسهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0