نبسا
1399/09/17
10:10
#نبض_بازار در این دقایق به نظر شاهد گردش نقدینگی به سمت سهام #بانکی هستیم #وبصادر با حجم مناسبی به صف خرید رسیده است #وتجارت با حجم مناسب در پی ش...

#نبض_بازاردر این دقایق به نظر شاهد گردش نقدینگی به سمت سهام #بانکی هستیم#وبصادر با حجم مناسبی به صف خرید رسیده است


#وتجارت با حجم مناسب در پی شکست و‌تثبیت روی مقاومت روانی ۴۰۰ تومان


بقیه گروه بانکی نیز در حال حاضر با تقاضای خوبی مواجه هستند

انتهای خبر

0
0