کدال۳۶۰
1401/03/03
11:59
#اعتلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از معاملات واگ...

#اعتلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۳۲,۱۲۴ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ اعتلا با سرمایه ثبت شده ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۸۱,۴۲۵ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴,۱۲۹,۶۱۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۶۹٪ به مبلغ ۱۱,۰۹۴,۸۳۸ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۹:۵۱ (۸۸۵۹۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0