بورس نامه
1399/08/25
07:53
#کفرآور #تکنیکال (ممکنه امروز حد ضرر با از دست رفتن کف کانال صعودی فعال بشه)

#کفرآور#تکنیکال (ممکنه امروز حد ضرر با از دست رفتن کف کانال صعودی فعال بشه)انتهای خبر

0
0