کانال کدال
1400/09/09
15:02
📊 نماد: داراب 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 🏭 شرکت: پتروشيمي داراب 📍زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 140...

📊 نماد: داراب📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده🏭 شرکت: پتروشیمی داراب📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ در استان فارس ،شهر شیراز به آدرس ابتدای بلوار مطهری کوپه ۶ ساختمان کیمیا📝 دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :


با مراجعه به آدرس شرکت شیراز بلوار مطهری کوچه ششم ساختمان کیمیا طبقه سوم👤 دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #داراب #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0