تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
10:17
#وتجارت معاملات الگوریتمی و رباتی رو تموم کنید اینجا بازار دو طرفه نیست دارید از مردم با سیستم های مرکزیتون و ربات هاتون پول دزدی میکنید بزارید...

#وتجارت معاملات الگوریتمی و رباتی رو تموم کنید


اینجا بازار دو طرفه نیست دارید از مردم با سیستم های مرکزیتون و ربات هاتون پول دزدی میکنید


بزارید بازار مسیر خودشو برهانتهای خبر

0
0