بورس۲۴
1401/02/10
16:05
روند فروش «خاهن» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۸۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

روند فروش «خاهن» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۸۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این درحالیست که در دوره مشابه سال قبل ۷۰ میلیارد تومان فروش داشت.


خاهنخاهن
انتهای خبر

0
0